Nova Property | Search. See. Love.

جمهوری ترکیه وارد لیست ده کشور برتر برای مهاجرین شد

  • by Contact us
  • 2 years ago
  • News
  • 0
httpsscontent arn2 1.cdninstagram.comvp0513ee517df23662b8b106c6f868e5c95D458884t51.2885 15e3554512115 2622075877811135 9110324678376244203 n

بیش از 18 هزار پاسخ دهنده ساکن در 163 کشور جهان در نظرسنجی این بانک  شرکت کردند. از 150 کشور جهان ، این متخصصان 10 کشور مناسب و راحت را برای زندگی و کار انتخاب کردند. جمهوری ترکیه مقام هفتم را از آن خود کرد.

 

پرسشنامه شامل سؤالاتی در مورد سطح فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی کشورها بود. براساس این نظرسنجی ، 62 درصد از مهاجران گفتند که شرایط زندگی در ترکیه بسیار بهتر از وطنشان است.

 

که با توجه به معیارهای یک کشور “بافرهنگ ، آزاد و مهمان نواز” ، جایی که کاملاً سازگار شدن برای زندگی در آن آسان است ، مقام اول را بدست آورد. نیمی از کسانی که به ترکیه نقل مکان کردند گفتند که در این کشور با موفقیت کار تجاری ، سرگرمی ، زندگی شخصی و کار خود را با موفقیت تلفیق می کنند. و 69٪ نگران امنیت خود نیستند ؛ آنها با افراد محلی همزیستی خوبی پیدا میکنند .

 

همانطور که آمارهای عمومی نشان می دهد ، ترکیه از نظر تعداد مهاجران  پس از سوئیس ، سنگاپور ، کانادا ، اسپانیا ، نیوزلند و استرالیا مقام هفتم را بدست آورد.

Compare listings

Compare